Trở về

🇾🇪 Yan FaChị Royal
Lippi, dám mang bóng đá quốc gia? Da bên trong và bên ngoài sẽ cởi ba tầng!
Tất cả nội dung(2)

Trong trò chơi, Harden đã chơi 38 trên 11 phát trong 38 phút, 1 trên 1 trong ba phần ba, 8 trong số 8 cú ném miễn phí, 17 điểm, 8 rebound, 6 hỗ trợ và 1 khối, 7 sai lầm xảy ra.

图片
图片
图片
图片

Vào buổi sáng, tôi đi qua ao, và bề mặt hồ bơi rất bình tĩnh, nhìn xa như thể một viên ngọc xinh đẹp lớn. Gần gũi, có rất nhiều con cá nhỏ trong ao đuổi theo và chơi.

当前时间  0:00
时长  0:10
加载完毕: 44.61%
媒体流类型 直播
倍速
720p
点击展开
+ 关注
正在小窗播放中
  • 1 / 1